www.edu.ro
Şcoala Altfel 2013
Legislaţia programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun" - ediţia 2013

Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

Ediţia 2013

 

Legislaţie

   Acest program se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMECTS Nr. 5635/2012 privind structura anului şcolar 2012-2013.

   Puteţi descărca aici Anexa la ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5635/2012.