www.edu.ro

Şă ştim mai multe, să fim mai buni pentru viitor!

Descrierea activității:

Scopul proiectului l-a constituit facilitarea procesului de orientare școlară și profesională a elevilor de liceu prin traininguri de dezvoltare personală, testări aptitudinale specifice, descoperirea pieţei muncii din zonă. Au fost organizate activități suport pentru consiliere și orientare profesională pentru 230 de elevi care doresc să profeseze după finalizarea studiilor. In funcție de interesele proprii, aceștia au participat la activități precum:  Activități de dezvoltare personală care au vizat dezvoltarea abilităților de comunicare, lucru în echipă, rezolvare de probleme, leadership etc. prin metode și instrumente de educație non-formală  Vizite la firme din comunitate:,,DORNA MEDICAL”, „ACQUA CARPATICA”; discuţii cu reprezentanţii firmelor; participarea la activităţi practice în funcţie de disponibilitatea şi/sau programul firmelor gazdă  Seminarul „Reușita în afaceri” – descrierea afacerilor de succes din comunitate de către reprezentanți ai firmelor locale  Atelierul de lucru ,,Fii antreprenor”  Competiția ,,Cea mai bună idee de afaceri- juriu: elevi din clasele mai mari, profesori, oameni de afaceri din comunitate  Testări specifice în cabinetul de asistenţă psihopedagogică din liceu, realizate de psihopedagogul liceului  Training Angajabilitate– modul preluat prin parteneriat cu Fundaţia Noi Orizonturi.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 371 din care valide 371, anulate 0