"Şă ştii mai multe, să fii mai bun!" - ediţia 2017 :: Despre program - edu.ro
oldsite.edu.ro
Şcoala Altfel 2017 Înregistrare ONG
Despre programul săptămânii activităţilor extraşcolare - ediţia 2017

Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” ediţia 2017   Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, într-o săptămână din al doilea semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal.

   Programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.

   Activităţile propuse exced curriculumul naţional şi sperăm să aducă plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi.

   Partenerii Ministerului Educației Naționale în acest demers sunt numeroși. În primul rând, e fiecare dascăl şi elev din România. Totodată, ne bucurăm de sprijinul structurilor reprezentative ale elevilor, prin intermediul Consiliului Naţional al Elevilor, dar şi al organizaţiilor non-guvernamentale care se vor implica direct, prin proiecte implementate voluntar şi gratuit la nivelul şcolilor.Puteţi consulta baza legală a programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" în secţiunea Legislaţie.