www.edu.ro

Azi o carte, mâine o bibliotecă

Descrierea activității:

Activitatea a cuprins o sesiune de donare și strângere de fond de carte dovedind o abordare inovativă prin angajarea de metode interactive și atractive inspirate de metodologia educației nonformale. Activitatea urmărește obiective generoase dar realiste iar sarcinile de lucru vizează angajarea în forțe reunite, în parteneriat și în beneficiul comun al tuturor celor implicați.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 76 din care valide 74, anulate 2