www.edu.ro

2. Educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos - Scoala Gimnaziala nr. 1 Indepenedenta, Galati

Descrierea activității:

Întrecerile se vor desfășura pe 3 categorii de vârste: clasa pregătitoare și clasa I, clasele II- IV, clasele V- VIII. Stabilirea elevilor participanţi de la fiecare clasă, pentru fiecare probă, se va face înaintea începerii activităţilor, împreună cu învăţătorul/dirigintele clasei. Elevilor participanţi le vor fi explicate regulile fiecărei probe de către persoana responsabilă (profesor sau părinte) pentru acea probă. Profesorul/părintele responsabil cu desfășurarea activităţii ce i-a fost repartizată, va înregistra rezultatele obţinute de echipele participante urmând ca, la final, să se centralizeze toate datele și să se desemneze clasele câștigătoare. Echipa/clasa care va înregistra cel mai mare punctaj la finalul activităţilor va fi desemnată câștigătoare. Elemente de succes: entuziasmul elevilor cu care participă la această activitate; numărul mare de participanţi (elevi, părinţi și cadre didactice).

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 146 din care valide 146, anulate 0