www.edu.ro

Educație- Valori- Modele

Descrierea activității:

Săptămâna Şcoala Altfel din acest an şcolar a început, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, sub semn aniversar, şcoala aniversând 97 de ani de existenţă. Elevii şi profesorii colegiului şi-au sărbătorit şcoala, l-au sărbătorit pe patronul şcolii, academicianul Mihai Băcescu. Activitatea a vizat, în primul rând, cunoaşterea de către elevi a vieţii şi activităţii academicianului Mihai Băcescu, tocmai pentru a insufla elevilor interesul pentru cunoaşterea personalităţii celui care le poate fi model cultural. Proiectul educaţional a cuprins activităţi interactive, de tip intercultural, excursii de documentare ştiinţifică / etnografică la obiectivele cultural-turistice locale, judeţene şi naţionale, conferinţe pe teme religioase, proiecţii de film, concurs gen „Cine ştie câştigă”, spectacole cultural-artistice cu scopul îmbunătățirii abilităților de viață. Impactul acestor experienţe educaţionale asupra mediului şcolar a fost remarcabil. Elevii şi profesorii noştri şi-au lărgit orizontul de aşteptare, şi-au îmbunătăţit performanţele, şi-au ameliorat competenţele inter- şi transdisciplinare, prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă. În fiecare zi au avut loc dezbateri în funcție de tematica zilei, utilizând resursele puse la dispoziție de organizatori. Coordonatorul activităților proiectului la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni a fost prof. Mihaela Jarcău. În cadrul celor cinci secțiuni: Cultură şi civilizaţie, Educație pentru valori, Educaţie spirituală, Educație ştiinţifică, Educație cultural-artistică, corespunzătoare zilelor din perioada 27-31 martie 2017, elevii noștri au realizat activități, după un program stabilit în școală de coordonatorul proiectului, stabilit de comun acord cu coordonatorii pe secțiuni.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 1980 din care valide 356, anulate 1624