www.edu.ro

,,Micii excursionişti la Arsenal Park Orăştie”-excursie tematică

Descrierea activității:

Excursia tematică ”Micii excursionişti la Arsenal Park Orăştie”- în cel mai mare parc tematic-militar din România, a fost organizată în scopul oferirii oportunităţii copiilor de a observa unele obiective turistice strategice. Tehnica mecanizată din dotarea fostei baze militare, folosită în armata română de a lungul timpului, a constituit punctul de atracţie maximă, în cadrul excursiei. Programul complet al activităţii : 1. Organizarea/planificarea excursiei: stabilirea rutei, estimarea costurilor totale; 3. Informarea părinţilor în legătură cu traseul excursiei, mijloc de transport, costuri, durată – obţinerea acordului acestora; 4. Realizarea propriu-zisă a excursiei pe ruta: Brad – Orăştie, retur; 5. Diseminarea şi mediatizarea rezultatelor obţinute în urma derulării excursiei tematice, prin diferite mijloace mass-media. 8.Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii: Preşcolarii au observat direct unele mijloace mecanizate de luptă pe care le-a deţinut armata română de-a lungul timpului începând cu cel de-al doilea război mondial şi până în prezent, conştientizând importanţa armatei în apărarea tării noastre. Și-au îmbogățit cunoștințele legate de mașinării și modul de funcționare al acestora (terestre, aeriene, acvatice), combustibil etc. Mulţi dintre preşcolari au înţeles că şi-au depăşit propriile bariere ale efortului fizic, bariere puse în faţa lor de însăşi tehnica modernă de astăzi. Au înţeles că mişcarea nu este şi nu trebuie să fie o rutină şi nici o pedeapsă. Şi-au consolidat deprinderile de comportare civilizată, de integrare, de cooperare şi respect în cadrul grupului format.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 10 din care valide 8, anulate 2