www.edu.ro

,,Salvăm Planeta Pământ!”

Descrierea activității:

Activitatea a început prin realizarea ecusoanelor reprezentative pentru fiecare grupă de elevi si plăcuţelor avertizoare cu protejarea naturii.Cadrele didactice le-au explicat copiilor ce înseamnă viaţa plantelor,modul de viaţă al animalelor,iar copiii au fost foarte creativi şi cu imaginaţie bogată.A urmat activitatea efectivă de igienizare,pe grupe de varstă şi în locaţii variate –malurile râului Olt,liziera pădurii Hetea Araci şi Ariuşd.Elevii şcolii Hetea au construit căsuţe de păsărele împreună cu părinţii,iar elevii din ciclul primar au confecţionat plăcuţe avertizoare .Unii au plantat ,alţii au curăţat gunoaiele,apoi copiii s-au distrat în aer liber ,s-au desfăşurat întreceri sportive.Ziua de joi a fost dedicată confecţionării obiectelor din materiale reciclabile şi expunerea lor în cancelarie.Sfârşitul activităţii a fost dedicat studiului şi diseminării informaţiilor privitoare la poluare,apa în alimentaţie ,apa în viaţaoamenilor.S-au vizionat filme materiale , apoi s-au aplicat chestionare , fişe de lucru , concursuri de cunoştinţe de spre apă,mediu , viaţa plantelor şi animalelor.Metodele de lucru au fost activ-participative, elevii s-au implicat în toate activităţile ,au lucrat cu entuziasm şi răspundere alături de cadre didactice şi părinţi.Acticvităţile practice şi cele culturale şi intelectuale s-au completat, asigurând interdisciplinaritatea lor. Parteneriate au fost cu Consiliul local, Reprezentanţii Romsilva, Muzeul cinegetic, Societatea de Micologie.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 30 din care valide 30, anulate 0