www.edu.ro

Între ieri şi azi

Descrierea activității:

Momentul jubiliar intitulat "Între ieri şi azi” este o activitate complexă, culturală, literar-artistică, sportivă, de creație și mai presus de orice, un arc peste timp, unind într-o aceeași emoție de nestăvilit, elevi și profesori de IERI cu elevi și profesori de AZI. Acest eveniment și-a propus și a realizat obiective educaționale cu impact puternic pentru elevi, profesori, părinți, oficialități. Sarcinile de lucru au fost împărțite echitabil conform vărstei și aptitudinilor. Întreaga activitate a avut un caracter interdisciplinar, reunind istoria cu literatura, muzica și pictura cu dansul.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 37 din care valide 35, anulate 2