www.edu.ro

Multiculturalitatea, un ingredient care dă gust bun unui „altfel” de picnic

Descrierea activității:

Activitatea a avut ca punct de pornire o planificare minuțioasă: fixarea datei, a locului de desfășurare, lansarea invitațiilor, stabilirea sarcinilor și a responsabilităților, procurarea mijloacelor și a materialelor. În cadrul activității desfășurate au avut loc: probe sportive (săritul în saci, trasul de sfoară, fotbal), prezentarea invitaților (prof. Inspector Școlar Amalia Gurzău, prof. Director Chiș Darius, reprezentantul LADO Cluj, Anita Toth, reprezentantul comunității indiene, Prasanth Saravanapavan), pregătirea și servirea mesei, Concursul despre cultura altor popoare, ,,Cine știe, câștigă!”, programul artistic (muzică, dans, mimă), premierea câștigătorilor și ecologizarea zonei. Activitatea a avut un caracter interdisciplinar (Limba engleză, Istorie, Biologie, Educație civică, Educație fizică, Educație tehnologică, Educație ecologică), dar nu a fost desfășurată pe discipline pentru că, ,,cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împărțită pe discipline”.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 315 din care valide 298, anulate 17