www.edu.ro

"INTERESUL MAXIM PENTRU SĂNĂTATE, IGIENĂ ȘI MEDIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR PROVENIȚI DIN MEDII DEFAVORIZATE (ÎN PARTENERIAT CU INSTITUȚIILE COMUNITATII LOCALE)"

Descrierea activității:

Am decis ca derularea activităților din acest an școlar să fie o deschidere mai activă spre reprezentanții comunității locale și stimularea implicării în viața școlii noastre, având ca centru de interes ELEVUL, menținerea copiilor sănătoși, informarea cu privire la răspândirea bolilor , lupta pentru prevenirea acestora. Nici părinții elevilor nu au fost neglijați, li s- a oferit sprijin prin atenția acordată de reprezentanții Primăriei Piatra-Neamț, Poliției, Direcției de Sănătate Publică, Direcția Generală De Asistență Socială Piatra-Neamț, C.J.R.A.E, medicii de familie, psihologi școlari, prof. de sprijin, mediator școlar, Școala Gimnazială nr .3 Piatra-NeamȚ, ISJ Neamț, Fundația Autonom ca sponsor principal . Domnul primar Dragoș Chitic a avut o atitudine deschisă, caldă , pozitivă față de copii la o astfel de inițiativă, la care a participat în mijlocul elevilor și cadrelor didactice la activitatea nonformală , de tip ,,altfel”. Motivul pentru care o considerăm activitate ,,de suces”: implicarea activă acomunității locale în viața școlii și sprijinirea famililor elevilor defavorizați pentru sănătate și implicit reducerea abandonului școlar. Caracterul interdisciplinar îl constituie implicarea profesorilor de limbi moderne care prin cântec, mimă, joc îi educă și învață pe elevi de la vârsta timpurie, să acorde atenție sănătății , cum să se spele și să vină curați la școală.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 77 din care valide 74, anulate 3