www.edu.ro

Enigmele Bistriței - detectivii

Descrierea activității:

Activitatea a început la școală cu o prezentare a unui flmuleț de promovare a orașului Bistrița. Apoi elevii au fost împărțiți în 9 grupe de câte 5 elevi și o grupă de 6 elevi și fiecare grupă a primit o fișă cu 12 întrebări. Apoi grupuruile, însoțite de 3 cadre didactice au plecat în centrul istoric al orașului , unde au căutat indicii care să le ofere răspunsuri la întrebări. Pentru aceasta, elevii au avut de făcut fotografii, au fost puși în situația de a interacționa cu persoane de la diferite instiruții publice pentru a afla informații, au explorat și lucrat în echipă pentru a putea răspunde la cele 12 întrebări. La finalul traseului prin centrul istoric, evaluarea activității s-a făcut prin verificarea corectitudinii răspunsurilor la cele 12 întrebări și prin revenirea în sens invers pe traseu pentru corectarea și/sau completarea răspunsurilor la întrebări. Toate grupele au fost premiate cu diplome și cadouri oferite de Asociația de Părinți Școala Generală Nr. 4 Bistrița.

Link spre documentele atașate activității


Nr. voturi pentru această activitate: 62 din care valide 61, anulate 1